Лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест имат право на парична помощ за профилактика. От това право се ползват и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, които не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия.

Програмата е с продължителност десет дни и включва първичен медицински преглед, до четири диагностични  и терапевтични процедури дневно и пълен храноден.

Нужните документи за приемане са:

  • Медицинско направление 119, издадено от лекуващия лекар в два екземпляра, до 30 дни преди постъпването.

  • Служебна бележка от работодател, удостоверяваща осигурителните права на лицето за период 6 месеца назад.

  • Удостоверение от НОИ.

Имате въпроси? Пишете ни!

Нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.