Условия за прием по клинични пътеки /КП/ на НЗОК и необходима съпътстваща документация:

КП№ 262.1- Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система:

Диагнози: Исхемичен инсулт,мозъчен кръвоизлив,множествена склероза,болест на Паркинсон.

 • изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи;
 • изразен дискоординационен синдром;
 • паркинсонов синдром – не се приемат болни само с латентна хемипареза и световъртеж

Необходими документи:

 • Eпикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация от болница за активно лечение на основното заболяване в срок до 1 месец след пролежаването. За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествената склероза/ до 2 пъти годишно

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или от болничното заведение провело лечението

Или

 • Амбулаторeн лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец

КП 263.1 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система:

Необходими документи:

 • След проведено болнично лечение удостоверено с епикризас насоченост за последваща болнична рехабилитация с давност 1 месец от пролежаването;

 • Направление за хоспитализация /номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

 • ЕМГ с давност 6 месеца

Или

 • Aмбулаторeн лист от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация /номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

 • ЕМГ с давност 6 месеца.

КП 265.1 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат:

Необходими документи:

 • Eпикриза за конкретното заболяванеот болница за активно лечение до 1 месец от пролежаването и описана необходимост от рехабилитация в болница;

 • Направление за хоспитализация / номер 7/ от личен лекар или от болницата провела лечението – срок на валидност 1 месец;

 • Рентгенова снимка с давност 24 месеца.

Или

 • Амбулаторeн листслед проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация / номер 7/ от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

 • Рентгенова снимка с давност 24 месеца.

Или

 • ТЕЛК решение (над 70%) с основно заболяване на опорно-двигателния апарат

 • Амболаторен листот ортопед, в който изрично да е написано „необходимост от рехабилитация в болнични условия поради незадоволително терапевтично лечение“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация /талон 7 / от ортопед – срок на валидност 1 месец.

КП № 267 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19:

– лечението е веднъж годишно

Необходими документи:

 • Епикриза от проведено активно болнично лечение от COVID-19 до 3 месеца след дехоспитализация;

 • Копие на ТЕЛК решение;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар – срок на валидност 1 месец

 • Отрицателен PSR / антигенен тест

Имате въпроси? Пишете ни!

Нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.